massage friskvård hälsa

Sommar

Sommar, sol och semester!

Nu är äntligen sommaren här, vilken många har längtat efter, men inte har tid att uppleva.
För många är semestern ytterligare en aktivitet/projekt som måste planeras.
Vilket tyvärr utmynnar i stress inför ledigheten, för det är ju så mycket som ska planeras, bokas, handlas, beställas...

Människan behöver inte enbart fysisk vila, utan även mental vila.
Ta en dag i hängmattan, sätt dig och fånglo på bryggan och lyssna på vågornas kluckande, gå till skogs med kaffekorgen och sätt dig på stubben/stenen och lyssna och filosofera om ingenting.

Dagens semester är för många inte den avkoppling, vila som den var tänkt att vara från början.

Utan många stressar inför semestern, det är ju så mycket som ska göras. De stressar under semestern för att hinna med det som är planerat. Sedan känner de sig stressade efter semestern, när det planerade inte har hunnits med.

Gör något annorlunda i år.

Ta även en mental vila på semestern.

 

 

Badboll

 

 

 

2 Jul 2015